Найбільш вразливі категорії населення, які живуть у недостатніх умовах, мають обмежений доступ до якісної медичної допомоги, що є причиною погіршення їхнього здоров'я. Також бідність може бути наслідком розвитку деяких хвороб, оскільки витрати на лікуванн

  • 11.07.2024 09:46
  • 3 хвилини читання
Найбільш вразливі категорії населення, які живуть у недостатніх умовах, мають обмежений доступ до якісної медичної допомоги, що є причиною погіршення їхнього здоров'я. Також бідність може бути наслідком розвитку деяких хвороб, оскільки витрати на лікуванн

Нове дослідження вивчає вплив грошей.

Дослідження базувалося на інформації, що складалася з приблизно півмільйона анкет та генетичних профілів, доступних завдяки UK Biobank та Psychiatric Genomics Consortium. Вчені встановили зв'язок між особистими характеристиками учасників (з анкет) та генетичними відмінностями, а також визначили причинно-наслідкові зв'язки для кожної пари "характеристика – генетичні відмінності".

Також є питання, чому люди бояться вступати у стосунки.

Особистий і сімейний дохід, рівень соціальної ізоляції та когнітивні здібності були вибрані як ключові характеристики. Когнітивні здібності допомогли відокремити другорядні фактори. Для кожної характеристики проводився повногеномний пошук асоціацій, який потім застосовувався до індексу бідності на основі перших трьох параметрів. Сильна кореляція між індексом бідності та когнітивними здібностями виявилася не новинкою.

Вплив заробітку на психічне здоров'я

Низький рівень доходу не пов'язаний з аутизмом та порушеннями аутистичного спектра, але може призвести до збільшення ризику тривожних розладів, великого депресивного розладу та посттравматичного стресового розладу, а також знизити ризик обсесивно-компульсивного розладу та анорексії. Шизофренія та біполярний розлад манії можуть впливати на фінансове становище в залежності від обставин. Проте результати для біполярного розладу манії виявилися неоднозначними через плюропотентність генів (вплив одного гена на кілька фенотипів).

Механізм виявлених причинно-наслідкових зв'язків може бути різним, і його точне визначення не було цільовим завданням дослідження - це залишається завданням для майбутніх робіт. Ймовірно, у людей з певними психічними розладами може бути зменшена працездатність, що призводить до втрати доходу.

Інші захворювання потребують постійного прийому ліків або регулярного спостереження, що може призвести до збільшення витрат. Крім цього, деякі стани можуть призвести до соціальної ізоляції та проблем у комунікації, що також може впливати на можливість заробітку.

Дослідники наголошують, що наявність генетичних варіантів, пов'язаних із бідністю чи психічними розладами, не означає автоматичного генетичного походження цих станів. Вивчення показує, що рівень доходу є значущим фактором для психічного здоров'я, і вирішення проблеми бідності може значно покращити стан здоров'я значної кількості людей.